trening z trenerem

 1. Po co mi Trener?
  1.1. Quiz – czy potrzebuję Trenera?
 2. Wybór Trenera
  2.1. Jak odróżnić Trenera-Specjalistę, od Pseudo-Trenera?
  2.2. Nasze specjalizacje
 3. Przygotowanie do 1. spotkania z Trenerem
  3.1. Ankieta
  3.2. Dokumenty
  3.3. Badania
  3.4. Określenie celu
 4. Spotkanie z Trenerem
  4.1. Torba Podopiecznego
  4.2. Przebieg
  4.3. Diagnostyka
  4.4. System
  4.5. Dobór odpowiednich ćwiczeń i treningu (Metoda Progresji)
 5. Do zrobienia po 1. spotkaniu
  5.1. Uzupełnienie braków
  5.2. Co możesz jeszcze zrobić poza treningami z Trenerem?

trening samemu

 1. Pierwszy akapit
  1.1. Podpunkt
  1.2. Podpunkt
 2. Drugi akapit
  2.1. Podpunkt
  2.2. Podpunkt
 3. Trzeci akapit
  3.1. Podpunkt

budowa treningu

 1. Ogólny schemat budowy Profesjonalnego Treningu
 2. Rozgrzewka [Warm Up]
  2.1.
  2.2.
 3. Mięśnie Głębokie [Core]
  3.1.
  3.2.
  3.3.
  3.4.
 4. Trening Główny [Main Workout]
  4.1.
  4.2.
  4.3.
  4.4.
  4.5.
 5. Spalanie Końcowe [Final Cardio]
  5.1.
  5.2.
 6. Wychłodzenie [Cool Down]
  6.1. Rozciąganie Statyczne [Static Stretching]
  6.2. Tkanki miękkie
  6.3. Zimne kąpiele

rodzaje treningów

 1. Pierwszy akapit
  1.1. Podpunkt
  1.2. Podpunkt
 2. Drugi akapit
  2.1. Podpunkt
  2.2. Podpunkt
 3. Trzeci akapit
  3.1. Podpunkt